«Қырғыз Алатауы жотасының негізгі ботаникалық аумақтары» халықаралық ғылыми жобасын іске асыру аясындағы экспедиция.

12 мая 2023,

2023 жылдың 28 сәуірі мен 2 мамыры аралығында Ботаника және фитоинтродукция институтының (зертханалары: Жоғары өсімдіктердің флорасы; Геоботаника; Дендрология) қызметкерлері кешенді экспедиция құрамында Қырғыз Алатауы жотасында болды. Толығырақ…

Далалық ботаникалық зерттеулер "Тянь-Шань флорасы" ұзақ мерзімді бағдарламасының екінші кезеңі ретінде "Қырғыз Алатауы жотасының негізгі ботаникалық аумақтары" халықаралық ғылыми жобасын іске асыру шеңберінде жүргізілді. Бағдарламаны Changwon ұлттық университеті (Оңтүстік Корея) қаржыландырады.

Экспедицияға ресейлік әріптестеріміз де қатысты, олардың ішінде биология ғылымдарының докторы, профессор Дорофеев В.И. Комаров атындағы Ботаникалық институтынан (Санкт-Петербург) және биология ғылымдарының докторы, профессор Шмаков А.И. Алтай мемлекеттік университетінің Оңтүстік Сібір ботаникалық бағынан (Барнаул). Экспедициялық зерттеулер барысында гербарий материалдары жиналып, Меркі, Алмалысай, Қайыңды шатқалдарында әртүрлі өсімдіктер қауымдастығы сипатталды. Қазақстанның Қызыл кітабына (2014 ж.) және Жамбыл облысының (облыстық) Қызыл кітабына (2008 ж.) енгізілген сирек кездесетін өсімдік түрлерінің өсу нүктелері анықталды. Атап айтқанда, Зинаида қызғалдағы - Tulipa zenaidae Vved (Мерке шатқалы), т.Грейга - Tulipa greigii Regel (Мерке және Алмалысай шатқалы), алмұрт ағашы Регель - Pyrus regelii Rehder (Мерке, Алмалысай және Қайыңды шатқалы) сияқты түрлердің жаңа өсу нүктелері белгіленді.

Сонымен қатар, Қазақ мемлекеттік университетінің докторанты Абдухадыр А.Н. сипаттаған жобаны жүзеге асыру аясында (ғылыми жетекшісі, биология ғылымдарының докторы Ситпаева Г.Т., шетелдік ғылыми жетекшісі Шмаков А.И.) молекулярлық талдау үшін «Оңтүстік Қазақстандағы Pyrus regelii реликті түрінің популяцияларының қазіргі жағдайын бағалау» диссертациялық тақырыбы бойынша материал жинады. Жұмыс барысында Меркі, Алмалысай, Қайыңды шатқалдарынан әрі қарай зерттеу үшін Регель алмұртының гербарий үлгілері жиналды, барлық үш популяцияның ағаштарына биометриялық талдау жүргізілді. Pyrus regelii гибридті түрлері Меркі мен Қайыңды шатқалдарынан табылған.

              

Жіберілімге жазылыңыз